Memoriam


Rottweilers leave pawprints in our hearts!

 

Chelsea
Geboren: 01/02/2003
Ouders: Senna v. Karmad x Xantippe
HD A(vrij)
Chelsea overleed op 25 juni 2012
Lieve Chelsea

Als pupje van amper zeven weken jong
Kwam jij bij ons wonen.
Zo vroeg, omdat we wilden zorgen
dat jij goed gesocialiseerd zou worden.

Met jouw zonnige karakter heb je zeven mooie jaren
de zon in ons leven laten schijnen.
In die zeven jaren heb je ons honderduizenden
prachtige herinneringen gegeven.

Jij was onbetwist
de clown van de familie.
Alles was voor jou een spel,
ieder voorwerp was speelgoed...

Niet al dat "speelgoed" overleefde jouw spel,
maar ach... jij was nu eenmaal Chelsea.

Drie prachtige nestjes
mocht ik samen met jou grootbrengen.
Dertig pups schonk jij het leven.
Wat waren ze leuk,
wat waren ze lief...
En wat was jij blij als ze vertrokken ;-)

Begin 2009... ik vergeet het nooit...
In een klap veranderde mijn hele leven
en dat had ook gevolgen voor jou,
helaas...
gelukkig pakte het goed uit voor jou.

Ver weg, in het Groningse land
vond jij een heel nieuw leven.
Op de boerderij Johan en Janet...
ruimte, vrijheid en zowaar vriendschap
met andere dieren...

Je hebt die jaren nog zo genoten!

Maar op een dag
was het op.
Het was tijd voor jou om te gaan.
Het aardse heb je verlaten
en nu...
Nu ben je werkelijk vrij.

Vrij van tijd, vrij van grenzen...
Vrij om voor altijd in ons hart te zijn:
Het mijne, dat van Johan en van Janet...
En van allen die zich jou herinneren.
 

Aduco van Hapschaarshove
Geboren: 05/06/2001
Ouders: Cute Matish van Hapschaarshove x Happy Donja from Royal Rotts
HD A(vrij)
Aduco overleed op 31 januari 2012
Lieve Duco

In de ochtend van 31 januari 2012
heb jij afscheid genomen van dit aards bestaan.

Lange tijd waren jij en Anouck onafscheidelijk
 en ook in latere jaren trokken jullie veel samen op.

Wanneer jij samen met je zus in de tuin speelde
en het begon te regenen,
dan kroop Anouck snel onder de tuintafel om droog te blijven.
Maar jij...  jij vond dat de gelegenheid
om bovenop diezelfde tafel te gaan staan.
Hoezo stapelrotties?

Jij wist met jouw speciale charme
letterlijk ieders hart voor je te winnen
vaak trad jij op als ambassadeur voor je ras.
Zowel in België als in Nederland
zullen velen zich jou herinneren
als die knuffelbeer die zich,
staand op zijn achterpoten
welhaast zijwaarts door het hekwerk probeerde te wringen,
om maar zodicht mogelijk bij hen te kunnen zijn
Iedereen werd met dezelfde vriendelijkheid begroet.

De laatste jaren van jouw leven mocht je doorbrengen bij Tessa en Jelle.
Het zijn heel mooie jaren geweest.
Jaren waarin jij je verzekerd mocht weten
van de aandacht en de liefde van Tessa en Jelle
en vooral van je kleine vriendinnetje Zoë.
Jij zut door hen dan ook vreselijk gemist worden!

Ook Ab en Lian en hun kinderen
zullen je logeerpartijen missen,
Het was tijdens een van die logeerpartijen
dat jij met een van de jongens
mee mocht naar school,
als illustratie bij een spreekbeurt.
Reageerden sommige kinderen aanvankelijk wat schrikachtig
omdat ze jou wel “heel groot” vonden,
na afloop wilden ze allemaal met jou op de foto.

Lieve Duco,
dank je wel dat je ruim 10 jaar je leven zo gul met ons allemaal gedeeld hebt.
Dank je wel voor je liefde en je warmte,
voor iedere lach die je op mijn gezicht hebt getoverd.

Dank je wel voor de bijzondere manier
waarop ik die laatste nacht contact met jou mocht hebben
met jouw geest en jouw hart,
om alvast afscheid te nemen,
want jij wist toen al dat de tijd die jou nog restte zeer beperkt was.
Jouw liefde en jouw wijsheid…
waren als een warme deken in een koude nacht.

Het is niet voorbij, lieve jongen.
Eigenlijk begint het nu pas.
Jij bent niet langer gebonden aan een aftakelend lichaam,
niet langer afhankelijk van tijd en plaats.
Jij bent nu één met Al Wat Is,
met de goddelijke Liefde,
de Universele Kracht.
Jij bent nu Eeuwig Licht.
Nooit zul je ons meer verlaten en
nooit zul je meer moeten kiezen
of je bij de een of bij de ander zult zijn.

Wij zijn intens verdrietig.
Toch is dit een dag van triomf!
Het leven triomfeert,
want er is geen dood, geen einde.
Alleen een nieuw begin;
een begin dat nooit meer eindigt.
 

Emperor van Hapschaarshove
Geboren: 22-11-2005
Ouders: Cute Matish van Hapschaarshove x Baroeska van Hapschaarshove
Emper overleed op 8 oktober 2011
Lieve Emper

Jouw start in het leven
staat in mijn geheugen gegrift!
Meer nog dan bij andere nestjes
wilde ik vechten voor elke pup die geboren werd,
als eerbetoon aan jouw papa
die jouw geboorte niet meer mocht meemaken.

Maar jij...
je was zo klein en zo teer...
Zo hulpeloos en...
levenloos

Geen ademhaling te zien,
geen harteklop te horen...
Niets...

Met de moed der wanhoop
begon ik te beademen...
heel voorzichtig
masserde ik jouw hartje...
Minutenlang...

Totdat...
dat ene piepje

Geen mooier geluid
had ik ooit gehoord!

Je groeide voorspoedig...
werd almaar sterker.

Jij zou blijven
- altijd -
Maar het liep anders.

Door omstandigheden gedwongen
moesten we afscheid nemen van jou.
Je ging wonen bij Thierry en zijn gezin
waar jullie elkaar liefde en geluk mochten schenken.

veel te kort.

De ziekte kwam en overwon.
Jouw lichaam gaf het op.
Als een vrije geest leef jij nu verder.

Vrij van pijn,
maar vol van Licht en Liefde!

Emper, lieve jongen
Ik ben blij dat ik jou mocht kennen.
Ik ben blij
dat ik jou ken!
 

Anouck van Hapschaarshove
Geboren: 05/06/2001
Ouders: Cute Matish van Hapschaarshove x Happy Donja from Royal Rotts
HD A(vrij)
Anouck overleed op 31 maart 2010
Lieve Anouck

Drieduizendtweehonderdtweeëntwintig dagen
heb jij jouw leven met mij gedeeld
en elk van al die dagen
is jouw liefde onvoorwaardelijk geweest.

Vanaf het moment van je geboorte
tot aan het uur van je dood
en nog ver daarna
heb jij een plek in mijn hart.

Een ziek  en verzwakt lichaam leg je af,
maar je geest, nog altijd sterk
zal nooit vergeten worden
tot in de eeuwigheid.

Jouw voetstappen op de aarde,
je pootafdrukken in mijn hart...
onuitwisbaar!

Te vroeg...
altijd te vroeg...

Maar ik moet je laten gaan nu.
Vaarwel mijn kind,
ik had en heb je altijd lief!
 

Quinta vom Hause Fritz
01-03-2006 tot 20-01-2009
Ouders: Akino von der Lauterbrücke X Daphne vom Hause Fritz

Lieve Quinta,

Woorden schieten mij niet te binnen,
waarmee ik zeggen kan
hoe ik jou mis.

Jij was als de zon en wist altijd weer
een lach op mijn gezicht te brengen.
Altijd was je vrolijk,
altijd was je vriendelijk...
Zelfs al had je pijn
- en God weet dat er een tijd is geweest
waarin jij heel veel pijn had -
Je humeur bleef altijd hetzelfde!

De laatste tijd ging het je zo goed,
Mijn vrolijk partizaantje.
Je kon weer spelen, je kon weer rennen...
je stond vrolijk te springen zodra je mij zag.

Bruut kwam een einde aan jouw leven
- een afscheid werd mij niet gegund -

Nee,

Woorden schieten mij niet te binnen,
waarmee ik zeggen kan
hoe ik jou mis!
 

Black Whoopi van Hapschaarshove
08-06-1998 tot 10-05-2008
Ouders: Bosco vom Zimmerplatz X Happy Donja from Royal Rotts

Lieve Whoopi,

Telkens als ik aan jou denk
zie ik weer je grijze wijze snoet,
je donkerbruine ogen
die nog niets aan zeggingskracht
hadden verloren.

Jij was bijzonder
alleen al door wie je was:
dochter uit het eerste nest van Donja,
moeder van vele kindjes
van Matish.

Ik wist al een poosje dat je ziek was,
maar je bleef nog lang zo vrolijk,
zo genieten van het leven.
Het leek of het voor altijd door kon gaan!
Helaas
Het einde kwam toch veel te snel
en het afscheid viel mij zwaar

Maar ik weet, mijn lieve kind,
dat dit afscheid niet voor altijd is.
Ik weet dat jij op mij zult wachten
aan de andere kant.
Daar waar geen pijn meer wordt gevoeld
en tranen eindelijk worden drooggekust,
daar is het dat ik je weer zal zien
daar zijn wij eens
voor altijd samen.
 

Danja van het Buitenerf
11-03-2005 tot 16-09-2007
Ouders: Bill vom Haflinger Hof X Shira van het Beemdenpark

Lieve Danja,

Je leven was veel te kort,
toch heb jij mij zoveel moois gegeven:
één nestje maar...
kort na de geboorte van dat eerste nestje
moest ik helaas afscheid van jou nemen.
Maar je leeft voort
in al je kinderen en voor mij vooral
in mijn dierbare Galana.

Ze lijkt op jou, weet je:
haar uitstraling en haar bouw,
de o zo markante kop,
Zelfs dat ene scheve oortje...
Ja, mede door haar
zal ik jou nooit vergeten!
 

Happy Donja from Royal Rotts
13-12-1995 tot 23-02-2006
Ouders:
Aristo Django van het Klampersnest X Borda van de Runderkraal

Lieve Donja,

Na tien mooie lange jaren
– jaren die te snel zijn voorbijgegaan –
ben jij er niet meer.
Als ik probeer te vertellen hoe jij was
en wat jij voor mij betekend hebt,
dan tuimelen de woorden over elkaar
en weet ik niet waar ik moet beginnen.
Mooie herinneringen – het zijn er zovele.
Tien volle en gevulde jaren ben jij bij mij geweest,
heb jij gul je leven met mij gedeeld.
Op blije momenten was jij er,
deelde in onze vreugde en maakte mij nog vrolijker.
Op verdrietige momenten was jij er voor mij,
voelde met mij mee en deed alles wat je kon
om mij te troosten.
Hoeveel tranen heb jij niet van mijn wangen gelikt?
Als er problemen waren,
liet je mij merken:
ik ben er en ik wil je steunen.
Natuurlijk weet ik wel,
dat iedereen zijn eigen hond de liefste vindt
en zo hoort het ook te zijn,
maar jij wàs werkelijk de allerliefste.
Wat er ook gebeurde,
zelfs wanneer jij aangevallen werd,
nooit was er bij jou sprake van agressie.
Nooit heb jij zelfs je lippen opgetrokken
en je tanden laten zien.
Nee, er was er werkelijk geen een zoals jij!

Ze zeggen weleens:
Engelen zijn gewoon Rottweilers met vleugels,
Maar jij, mijn lieve Donja,
was mijn engel zonder vleugels!
 

 Cute Matish van Hapschaarshove
21-03-1999 tot 09-10-2005
Ouders: Batish van de Laarbeekhoeve X Rosy van Hacynda

Lieve Matish

Hoe beschrijf je het onbeschrijfelijke?
Hoe zeg je het onzegbare?
De strijd was kort en ongelijk
en al bij voorbaat had je die verloren.
Hoezeer wij ook probeerden,
Vasthouden konden wij je niet.
Onuitwisbaar blijven jouw sporen
en blijf jij in mijn leven.
Jij was mijn trots!
Jij bent mijn trots!
Jij blijft mijn trots!

Rust nu zacht mijn lieve vriend,
waar geen ziekte je meer kan raken.
Rust zacht
bij je moeder en bij je vader,
bij Barco en bij Dunya
en natuurlijk bij Amber,
die jou allemaal zijn voorgegaan.

Vergeten zal ik jou nooit!
 

Rosy van Hacynda
10-10-1994 tot 12-08-2000
Ouders: Leroy van de Nedermolen X Roza Lady van de Hannahoeve

Lieve Rosy,

Wat waren wij nog onervaren,
toen jij in ons leven kwam.
Al was jij niet de eerste Rott,
de eerste Rottiepuppy was jij wel.
We maakten veel fouten
en we leerden veel.
Soms maakte jij het ons best moeilijk;
soms maakte wij het jou niet makkelijk.
ja, dankzij jou hebben we veel geleerd:
de eerste hondenschool,
de eerste hondenshows...
Jij genoot van het leven
en wij genoten van jou!

Ook jij blijft
voor altijd op je plaatsje
in mijn hart!
 

Amber van het Ahrdal
1984 tot 1994
Ouders: onbekend

Lieve Amber,

Al is het nu al lang geleden
dat jij in mijn leven kwam,
stormenderwijs mijn hart veroverde...

Al is het nu al lang gelden
dat jij liggend in mijn armen,
voor het laatst je ogen sloot...

Je herinnering blijft leven
en koester ik alle dagen weer.
Want heus mijn dierbaar hondenkind,
van vergeten is geen sprake.
Je voetsporen zijn daarvoor te diep.

De pijn is wel al wat gesleten
hoewel... zo heel heel af en toe
kan ik nog een traantje laten
omdat ik jou nog altijd mis!

Omdat ik nog altijd van jou hou!


So my heart is filled with pawprints
and still there's ever room for more.
For the pain of loss is sweet pain
as the memory's live on!